Efter utbildningen

Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet.

Uppsala universitet erbjuder följande masterprogram som fortsättningar på en kandidatexamen i datavetenskap:

TODO

Efter en masterexamen kan man välja att fortsätta med en akademisk karriär; doktorera och forska inom akademin.

Man kan även ge sig ut i industrin. Efter en kandidat eller master i datavetenskap kan man faktiskt jobba med i stort sett vad som helst inom data och ITbranchen. Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas växa. Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling. Vanliga arbetsgivare är både mindre företag och storföretag, exempelvis inom IT-branschen men inte alls bara där. Många stora företag har mycket stora IT-avdelningar och egen programutveckling vilket gör att datavetare kan hamna i nästan vilken bransch som helst. Några exempel på yrken är:

IT-konsult Programmerare Systemutvecklare Systemansvarig Projektledare Teknisk chef