Jobb

Framtiden är ljus!

CItat ur artikel ”\ http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/2011_Framtidsutsikter.pdf\ ” ”Datavetares kompetens är efterfrågad och det är brist på datavetare med branschkunskap och affärsförståelse. Till skillnad från många andra grupper inom IT-området har datavetaren en djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav.