Sök Jobb som PR-Amanuens eller Q+ Amanuens!

Sök Jobb som PR-Amanuens eller Q+ Amanuens!

Hej DV! Inför läsåret 24/25 söker instutionen både en ny PR-amanuens och en ny Q+-amanuens. Om du känner dig sugen så ta chansen att hjälp instutionen samtidigt som du tjänar lite extra pengar och kryddar CV:t! Här under finns det lite info om de olika poster samt länkar till annonserna!

“Som PR-amanuens för kandidatprogrammet i datavetenskap är du programmets ansikte utåt: både mot gymnasieelever som funderar på att studera vidare på universitetet, och mot olika verksamheter som är intresserade av att anställa datavetare. Arbetsuppgifterna varierar, men vanliga uppgifter är att planera alumnpresentationer, samordna företagsevent, besöka gymnasieskolor, hjälpa till på studiemässor, och hålla kontakt med företag som vill annonsera till studenter. Arbetet ska bidra till breddad rekrytering och ge en rik bild av yrkeslivet efter examen, och bedrivs ofta i samarbete med IT-programmets PR-amanuens.” https://www.jobb.uu.se/detaljsida/?positionId=727033

“Som Q+ -amanuens ansvarar du för ett nätverk med kvinnliga och ickebinära studenter från framför allt IT-programmet och DVK, men som även kan inkludera andra kvinnliga eller ickebinära studenter inom datavetenskap och relaterade ämnen. Arbetsuppgifterna varierar, men vanliga uppgifter är regelbundna nätverksaktiviteter, rekryteringsaktiviteter i form av exempelvis besök på gymnasieskolor eller studiemässor, samt samverkan med lika villkorsarbete hos fakultet och aktuella institutioner. Delar av arbetet sker i samarbete med PR-amanuenser från nämnda program.” https://www.jobb.uu.se/detaljsida/?positionId=726365