DV:s Vårmöte 2023

DV:s Vårmöte 2023

Kära Datavetare!

Det har blivit dags för vårens stormöte, det kommer äga rum den 8 maj i Sonja Lyttkens. Mötet börjar 18.00 medan matservering börjar 17.30. Självklart bjuds det på pizza.

Detta är en fantastisk chans för dig som medlem att få en djupare inblick i föreningen, påverka riktningen av sektionen eller bara hänga och lyssna. Vi kommer att välja en ny klubbmästare som ska sitta som för resterande verksamhetsår samt första halvan av nästa. Klubbmästaren har det yttersta ansvaret över vårt fina klubbverk, ansvarar över de festligheter som sektionen anordnar och sitter också med i styrelsen. Klubbmästaren jobbar även hårt med att stärka relationer, genom att till exempel anordna sittningar med andra sektioner.

Den nya sportansvariga ska väljas under samma mandatperiod. Sportansvarig har hand om alla träningar och event som är sport eller fritids relaterade. Sportansvariga kommer att vara vårt ansikte utåt i Ångströmsmästerskapen.

Vi kommer även att välja en sammankallande till valberedningen, representant till institutionens lika villkorsgrupp samt ombud för masterprogrammet i dataanalys och masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning.

Har ni några funderingar kring några av posterna kan ni kolla på postbeskrivningarna i reglementet.

Anmälan till poster. Vill du nominera någon till en post? Nomineringsformulär.

Om du vill skicka in en motion till stormötet så mailar du den till Ordförande senast 1 Maj på adressen dv-ordf@utn.se Mall för motion.

Vidare till FB-evenemanget.

Ses på vårmötet!