Eventgruppen söker medlemmar!

Eventgruppen söker medlemmar!
Page content

English below

Vårterminen har börjat och eventgruppen söker nya medlemmar!

Vill du vara med och skapa en mötesplats för studenter och näringslivet och arrangera företagsevenemang tillsammans med en grupp andra studenter? Sök då till eventkoordinator!

Som eventkoordinator är du med och genomför olika former av företagsevenemang på campus och du kommer bland annat att få möjligheten att utveckla dina kunskaper i att skapa och genomföra ett evenemang, skapa grafiskt material och anmälningssystem samt planera logistiken inför evenemang. Läs mer om eventgruppen och postbeskrivningen och skicka in din ansökan idag här!

Här hittar du postbeskrivningar.

Har du frågor angående eventgruppen? Tveka inte att höra av dig till UTN:s näringslivsansvarig tillika gruppledare för eventgruppen på na@utn.se

Sök senast 2:a februari!

Eventgruppen är en arbetsgrupp inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår.


The spring semester has just started, and the Event Group is looking for new members!

Do you want to join in and create a meeting place for students and the business community and arranging corporate events with a group of other students? Then Event Coordinator is the thing for you!

As an Event Coordinator you participate in various forms of corporate events on campus and you will, among other things, have the opportunity to develop your knowledge in creating and implementing an event, creating graphic material and application systems and planning the logistics for events. Read more about the Event Group and the post description and submit your application here

Here you find the position descriptions.

If you have any questions about the Event Group, do not hesitate to contact UTN’s Head of Corporate Relations and group leader for the Event Group at na@utn.se

Apply before February 2nd!

The Event Group is a working group of Uppsala Union of Engineering and Science Students.