Anmäl ditt lag inför Forsränningen!!!

Anmäl ditt lag inför Forsränningen!!!
Page content

English below

Skepp ohoj! Nu är det dax att anmäl din besättning till Forsränningen 2023. Laget ska bestå av en kapten och max 3 skeppare (alla måste tillhöra DV).

Besättningen kommer att åka i DV-sektionens sponsrade flotte. Byggmaterial samt en flaska fogskum ingår. Dessutom är en tidig startplats garanterad.

Alla lagmedlemmar behöver volontära 2 pass (4 timmar) var under Forsfestivalen.

Anmäl ditt lag senast den 3 februari! Här hittar du anmälan.

Vad är Forsränningen och Forsfestivalen?

Forsränningen är ett kärt vårrarrangemang anordnat av Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Då varje år på valborg, den sista april, pimpade flottar med sin besättning följer med strömmen av Fyrisån, från starten vid Eddaspången till målet vid Islandsfallet. Inför Forsränningen laddas stämningen upp med Forsfestivalen: en vecka laddad med festligheter, som man inte vill missa!


Ahoy ahoy! It is time to gather your crew and apply to Forsränningen 2023. The crew needs a captain and at most 3 crewmates (everyone needs to be from DV) .

You will ride the waves on the DV-section’s sponsored raft. Building material and a bottle of spray foam. An early starting position is also guaranteed.

Everyone in the team needs to volunteer 2 work shifts (4 hours) each during Forsfestivalen.

Apply your team at latest the 3rd of February! Here is the application form.

What is Forsränningen and Forsfestivalen?

Forsränningen is a treasured spring event organized by Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Every year at Valborg, on the last of April, decked out rafts with their crew adventure on the currents of Fyrisån. They start from Eddaspången and finish at Islandsfallet. Forsfestivalen is a week full of festivities arranged by UTN in order to get pumped up for Forsränningen, that you dont want to miss out on!