Engagemangsutbildning 2023

Engagemangsutbildning 2023

English below!

Har du någon gång funderat på att engagera dig och tycker det verkar kul men inte riktigt vet vad det innebär eller vad som man kan söka inom UTN? Då är engagemangsutbildningen något för dig!

UTN arrangerar en kväll för Teknat studenter som skulle vilja veta mer om hur man söker, hur intervjuer går till, vad för sorts olika engagemang som finns och vad man kan förvänta sig.

Onsdagen den 25:e januari kl 17.30 kommer utbildningen hållas i Heinz-Otto Kreiss på Ångan. Efteråt anordnas en mässa utanför salen där du kommer kunna fråga olika engagerade om deras event.

Det finns ett begränsat antal platser, de 100 första som anmäler sig via denna länk får varm mat. Alla som får mat kommer få ett bekräftelsemejl. Länk: https://forms.gle/EjJ8A8eoiFQLAu7x7

Engagemangsutbildningen är ett arrangemang av Uppsala teknolog- och naturvetarkår!

Här är även en länk till facebook-evenemanget: https://fb.me/e/2occZIdmz


Have you ever thought about getting involved and think it sounds like fun, but you don’t really know what it means or what you can look for within UTN? Then this event is something for you!

UTN arranges an evening for Teknat students who would like to know more about how to apply, how interviews are conducted, what kind of different engagements there are and what to expect. Most of the presentation will be in swedish but some parts about specific committees will be partly in English.

On Wednesday January 25th at 17:30, the introduction will be held in Heinz-Otto Kreiss at Ångan. Afterwards, a fair is organized outside the hall where you will be able to ask various stakeholders about their event.

There is a limited number of places, the first 100 who register via this link will receive a hot meal. All sosm get a place receive a confirmation email. Link: https://forms.gle/EjJ8A8eoiFQLAu7x7

The involment introduction is an arrangement of Uppsala Union of Engineering and Science Students

Here is also the link to the facebook-event: https://fb.me/e/2occZIdmz