Nya förtroendevalda

På vårmötet blev följande tillsatta på olika poster inom sektionen. Grattis!

Klubbmästare: Hampus Sandqvist Revisor: Victoria Täng Representant för institutionens lika villkorsgrupp: Ivar Bennemo Sportansvarig: David Andersson Sammankallande till valberedningen: Noa Lerch