Hjälp med utbildningsutvärderingar på GU

Vi fick ett mail om hjälp med extern utvärdering för två av Göteborgs Universitets masterprogram. Intresserade anmäler sig här! Vi kommer lotta ut en person med förtur till masterstudenter. Kandidatstudenter kan dock också söka.

=========================================

Hej där borta!

Vi här på GU är i processen av att samla ihop en grupp med utvärderare för vårt masterprogram Game Design and Technology (MDI/software eng) samt Applied Data Science. Vi letar därför efter någon student från ett externt lärosäte som kanske är intresserad av att medverka med att läsa dokumentation och hjälpa oss utvärdera något av programmen under våren och hösten detta året, för att sedan avsluta arbetet med ett studiebesök på institutionen för att träffa lärare och studenter.

Arbetet beräknas ta ca en vecka för vardera ledamot i gruppen (beroende på gruppens storlek och hur dess ordförande fördelar arbetet). Det mesta arbetet utgörs av inläsning av dokument och möten (via zoom ofta, gruppen bestämmer själva hur de lägger upp arbetet). Därutöver ett platsbesök på institutionen (räkna med 1-2 dagar).

Studenten får ett arvode om 6.000 kr för att ingå i bedömargruppen. Fakulteten betalar resor och ev övernattning. Skulle detta vara intressant för någon student hos er kanske?

Masterprogrammen i fråga ges på Institutionen för Data- och informationsteknik som är delad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Programmen är alltså:

Master’s Programme Applied Data Science, https://cse.gu.se/english/education/ads

Master’s Programme Game Design & Technology https://cse.gu.se/english/education/gdt

Hoppas det kanske finns något intresse hos någon student att hjälpa oss med detta!