Sök UTN-kommittéer!

🚨NY UTN-KOMMITTÉ: Digitaliseringskå🚨

Digitaliseringskå kommer att utveckla kårens appar, hemsidor och andra IT-system som kåren har. Digitaliseringskå har precis öppnat sitt kommittésök och letar nu efter personer som vill vara med och utveckla och designa de tidigare nämnda IT-systemen.

Sök via apply.utn.se

=========================================

Teknolog- och Datavetarmottagningen

Snart öppnar anmälan för mottagningskommittéerna Rekå, Fadderkå och Mediakå!

Anmälningsperioder

Rekå: 24/1 - 2/2 Mediakå: 31/1 - 11/2 Fadderkå: 31/1 - 11/2

Sök via apply.utn.se