Jobba som funktionär på SciFest

Uppsala universitet söker studentfunktionärer!

Den 7-9 mars 2019 arrangerar Uppsala universitet vetenskapsfestivalen SciFest och vi söker nu funktionärer! Eventet syftar till att höja intresset för våra vetenskapliga ämnen och - på lång sikt - få fler studenter till våra utbildningar. Målgrupperna är skolelever, lärare och allmänheten. Som funktionär kan man hjälpa utställarna med deras utåtriktade aktiviteter (workshops), hjälpa till vid scenen, ansvara för garderoben, ha koll på säkerheten, hjälpa till ”back-stage”, genomföra utvärderingar, dela ut programblad, o.s.v. Till dessa uppdrag söker vi utåtriktade, inspirerande och engagerade studenter, som vill vara förebilder och representera Uppsala universitet inför besökarna.

Som funktionär är du anställd på Uppsala universitet och får betalt för den tid du jobbar. Du bestämmer även själv vilka pass du vill jobba så att det passar dig. Bästa extrajobbet helt enkelt!

Söker gör du via: http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=248151 senast den 10 februari.