Vad ska hända med Tardisen?

Tardisen som står i FooRum börjar se ganska sliten ut. Det har uppkommit en diskussion om vad vi ska göra åt detta och förslagen har varit att antingen göra oss av med den, renovera den, eller bygga om den då ena sidan fortfarande ser okej ut.

Tillsatta poster

Under Uppsala Datavetares vårmöte den 13/5-2019 tillsattes tre nya poster, varav en klubbmästare som också blir en del av styrelsen!

Vårens sista pubrunda med DV!

Katastrofen är nära, ty DV har bara en pubrunda kvar för vårterminen 2019. Denna kommer gå av stapeln den 22 maj och passande nog är temat just jordens undergång.

Välkomna på Studieråd!

Då var det dags för studieråd! Ni är välkomna till sal 1113 under lunchen den 7e maj för att diskutera de kurser som vi läser på programmet.

Vårmöte 2019

Kallelse till Stormöte 13/05-19 Vårmöte kl 15ak i 1111. Under vårmötet kommer en andra klubbmästare och sammankallande till valberedningen att tillsättas.

Sök fadder till TD-Mottagningen!

Det är dags att söka fadder/huvudfadder till årets TD-Mottagning! Som fadder och huvudfadder är ens uppgift att guida Reccarna och göra deras mottagning till en fantastisk upplevelse.