Företag

Page content

Vill ni som företag komma i kontakt med datavetare?

Kontakten mellan näringslivet och studenter på det datavetenskapliga programmen på Uppsala universitet sköts av vår PR-amanuens. Amanuensen är en student som är anställd av IT-institutionen för att utöver sina studier arbeta med näringslivskontakter och rekryteringsfrågor.

Amanuensens huvudsakliga arbetsuppgift är att ordna event där företag marknadsför sig själva gentemot studenter, och detta sker ofta i samarbete med PR-amanuensen för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

Vi har tidigare ordnat

Lunchföredrag

Att bjuda på lunch och prata om företaget är ett bra tillfälle att introducera studenterna till ert företag; vilka ni är och vad ni gör.

Kvällsevent

Kvällsevent är en bra chans att träffa studenter under mer avslappnade förhållanden. Utöver att endast hålla föredrag kan man även prata individuellt med dem och på så vis få bättre kontakt. Dessa event kan anpassas efter önskemål, men ett typiskt koncept är att ha en presentation av företaget som sedan följs av mingel med studenterna. Det brukar även bjudas på mat och/eller dricka. Kvällsevent kan hållas på t.ex. en pub, nation eller lokal på skolan.

Vi kan erbjuda

  • Personlig kontakt med studenter som närmar sig examen och exjobb. Ofta har företagseventen lett till lyckade rekryteringar.

  • Skapa en positiv bild av företaget hos studenterna.

  • Marknadsföring av er via olika medier, t.ex. hemsida.

  • All praktiskt förberedning inför event. Vi erbjuder att ordna information till studenterna, anmälan, lokalbokning och beställning av mat.

För IT-institutionen är det viktigt att utbildningen är i fas med näringslivsutvecklingen, och en viktig del i detta är just kontakt mellan studenter och företag. Vi utformar våra företagsevent med interaktivitet och personliga kontakter som riktmärke.

Kontakta dv-pr@it.uu.se för mer information samt vid intresse.