Om oss

UD står för Uppsala Datavetare och vi är vår sektionstyrelse under UTN. Vi sysslar med bl.a. studiebevakning, studiesociala frågor, sociala aktiviteter samt andra saker som rör datavetare på olika sätt.

Sektionsföreningen är skyldig att följa de stadgar och regelmente som är fastställda av stormöte. Enligt nuvarande stadgarna så är det två stormöten per år. Höstmötet tillsätter nya styrelsen som går på efter nyår och vårmötet går igenom verksamhetsberättelsen, bokslut och revisionsberättelsen för föregående år.