Ordlista

 • Akademiker Universitets- och/eller högskoleutbildad person.

 • AK - Akademisk kvart Av gammal tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.

 • Alumn Tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling.

 • Amanuens Person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration.

 • Biområde En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste, förutom huvudområde, omfatta ett biområde på minst 30 högskolepoäng. Alla huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Dessutom finns vissa områden som endast kan utgöra biområde.

 • Blåsenhus Campus för utbildning av bland annat lärare, personalvetare och psykologer.

 • BMC, Uppsala biomedicinska centrum Uppsala biomedicinska centrum är ett av Europas största centra för livsvetenskaperna. På BMC utbildas blivande läkare, veterinärer, apotekare, receptarier och biologer.

 • Consbox Den vackra symbolen för vårt program. Ursprunget lär ni er så småningom.

 • DV Förkortning för datavetenskap

 • DVK Kandidatprogrammet i datavetenskap

 • DVM Masterprogrammet i datavetenskap

 • DVX Student som studerat DV i mer än tre år men inte tagit kandidatexamen.

 • Fadder De äldre kursare som hjälper dig som är ny. Faddrarna på programmet är klädda i röda overaller.

 • Fakultet Grundläggande enhet för forskningen. Uppsala universitet är uppdelat i åtta fakulteter. De datavetenskapliga programmen tillhör teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, populärt kallat TekNat.

 • Femtonfemton (1515) Detta var den legendariska datorsalen på våning 5 i Hus 1 på ITC. Här har många timmar spenderats med labbar och programmering.

 • Flogsta En stadsdel i utkanten av Uppsala där många studenter bor.

 • Fooajén Sektionsrummet där datavetare hänger för att plugga, käka, och köpa mat. Ligger i hus 18, i en av de röda villorna bredvid Ångströmslaboratoriet.

 • FooBar Baren som stod i FooRum.

 • FooRum Detta var datavetarnas sektionsrum innan universitetet flyttade ut från ITC.

 • Gasque En gasque är en större fest med mat och dans. Man äter flott, dricker gott, sjunger och är glad. På gasque är det vanligtvis mörk kostym som gäller. Man bör innan gasquen lära sig hur man skålar samt åtminstone sista versen på ”O gamla klang och jubeltid”.

 • GC I pluggsammanhang syftar detta sannolikt på Garbage Collection. I nationssammanhang syftar det sannolikt på Gränges Citron - ett glas Gränges med en citronskiva i.

 • Institution Den lägsta administrativa nivån inom universitetet. Ansvarar för forskning och utbildning inom ett förhållandeväl avgränsat område. På programmet möter man främst Institutionen för informationsteknologi och Matematiska institutionen.

 • Nation En stor del av studentlivet i Uppsala är centrerat kring nationerna. Nationerna har restauranger, pubar, klubbar, en massa olika föreningar, körer och mycket mer. De äger även lägenheter och studentrum som man kan hyra. Förr i tiden valde man nation efter var i Sverige man kom ifrån, men numera avgör andra saker, t.ex. vilken som har mest lägenheter, godast öl eller bästa hamburgaren. Det räcker med att vara med i en nation för att få gå på alla andra. Läs mer på Nationsguiden.

 • Omtenta Det finns ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie tentamenstilfället, om du inte klarat en tentamen med godkänt resultat. Institutionen placerar omtentatillfällena i viss anslutning till genomgången kurs/moment och ibland strax före terminsstart, dvs i januari och augusti.

 • Overall Den röda overallen är utmärkande för datavetare i Uppsala och har varit det väldigt länge. Detta traditionsenliga plagg täcks av märken och används på olika studentikosa evenemang och interna fester.

 • Pollax Det inofficiella namnet på Polacksbacken, vanligen använt i meningen ”Jag är på väg till Pollax, puss och kram!”.

 • PR-amanuens En student som är anställd av institutionen för att arbeta med marknadsföringen av företag mot studenter. PR-amanuensen brukar ordna evenemang som lunchföredrag, branchsurfer och studiebesök med företag som kan vara potentiella framtida arbetsgivare.

 • Q+ amanuens Arbetar med sammanhållningen av tjejer på DV och IT.

 • Recentior Anrik titel på nya studenter. Används oftast i sin förkortade form - recce.

 • Sektion Fakulteterna är uppdelade i sektioner där varje sektion tar hand om nära sammanhängande områden. Varje sektion är uppbyggd av institutioner.

 • Spex Studentikos kulturyttring i form av en teaterkomedi på rim med mycket musik. Brukar sluka en stor del av de inblandades tid.

 • Studentkår Högsta studentinstans gentemot universitetet i frågor som rör studenternas situation som studenter.

 • Valborg Valborg firas den sista april och i Uppsala görs det ordentligt. Studenter från hela Sverige tar sig hit för att titta på den legendariska forsränningen längs Fyrisån, gå på champagnegalopp på nation och njuta av en heldag av festivalstämning och folkfest.

 • Ångströmlaboratoriet Här bedrivs forskning och undervisning. Här kan man handla mat, hämta passerkort, plugga i grupprum, träffa trevliga människor och ibland gå på föreläsning.